Jako nieliczni oferujemy również specjalistyczne szkolenia


SZKOLENIA BRANŻOWE:

 • Kurs dla wulkanizatora – 24 godz.
 • Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego – 40 godz.
 • Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego – 50 godz.

SZKOLENIA DODATKOWE Z ZAKRESU BHP:

 • Szkolenie wstępne ogólne dla pracowników serwisów oponiarskich.
 • Szkolenie okresowe dla pracowników serwisów oponiarskich.
 • Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w branży motoryzacyjnej.
 • Pełna obsługa BHP (służby BHP).

SZKOLENIA:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Etyka w biznesie.
 • Prawo pracy.
 • Techniki sprzedaży.
 • ABC menedżera.
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich – jak efektywniej zarządzać swoim otoczeniem biznesowym oraz sobą.
 • Sztuka negocjacji.
 • Negocjacje w biznesie.
 • Asystent szefa – profesjonalna sekretarka.

© Copyright - G-ART.pl - Agencja Kreatywnej Reklamy